ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 29ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &17ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ FORUM ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 29ου ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &17ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ FORUM ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Στο πλαίσιο του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας & 17ου  Διεθνούς Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών, σκοπεύουμε να διερευνήσουμε την σχέση του κλινικού ιατρού με τη σωματική άσκηση ως μέσο πρόληψης και θεραπείας χρόνιων νόσων. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να προωθήσετε στα μέλη σας το παρακάτω ερωτηματολόγιο:  https://forms.gle/pzgFgnqUAjW4ACf37

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό την διερεύνηση  του βαθμού ενημέρωσης του σύγχρονου ιατρού σχετικά με την άσκηση και την ανάδειξη τυχόν ελλείψεων σχετικής πληροφόρησης. Η ανίχνευση αυτών των ελλείψεων θα βοηθήσει στην στοχευμένη επικαιροποίηση των γνώσεων των ιατρών για τα οφέλη της άσκησης στην πρόληψη και θεραπεία χρόνιων νόσων, και θα συμβάλει στην προαγωγή και την ενσωμάτωσή της στην κλινική πρακτική, με απώτερο όφελος τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και τη μείωση του κόστους υγείας στους Έλληνες πολίτες.

Ο απαιτούμενος χρόνος για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν υπερβαίνει τα 10 λεπτά και οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και αυστηρά εμπιστευτικές στο πλαίσιο της τήρησης των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τις κοινωνικές έρευνες. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πληροί τους κανόνες GDPR που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 679/2016 ή ΓΚΠΔ εφ’ εξής), τον v. 4624/2019 και τον 3471/2006 που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2002/58/ΕΚ (ePrivacy) και τα δεδομένα που θα συλλεγούν μέσω του παρόντος ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το χρόνο σας και την εθελοντική συμμετοχή και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση:

Εκ μέρους της Ερευνητικής Ομάδας:

Ζήσης Άγγελος – 5οετής φοιτητής Ιατρικής, Συντονιστής Φοιτητής της Ερευνητικής ομάδας

Τηλ.: 6944016020     e-mail: aggelos.zissis@gmail.com

Φιλίππου Αναστάσιος – Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας – Φυσιολογίας της Άσκησης, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ερευνητικής ομάδας

Τηλ.: 210 7462690 – 6942018593     e-mail: tfilipou@med.uoa.gr