8ο Πρακτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού – Hands on Cource – Με Πρακτική Εφαρμογή» (7/10/2023)

8ο Πρακτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού – Hands on Cource – Με Πρακτική Εφαρμογή» (7/10/2023)

Το 8ο Πρακτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού – Hands on Cource – Με Πρακτική Εφαρμογή» διοργανώνεται από την Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γυναικολογικής Ογκολογίας & Μαστολογίας, το Σαββάτο 7 Οκτωβρίου 2023 στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».

Ιστοσελίδα σεμιναρίου

Medical Check Ups

Recognised as a world renowned institution, you can consult any of our doctors by visiting our clinic.

Medical Treatment

Free or low cost coverage adults with limited income recognised as a world renowned institution.

Emergency Help 24/7

Contact our reception staff with any medical enquiry any time for low cost coverage adults.

Research Professionals

All medical aspects practice for family, our reception staff with any medical enquiry any time.